Rijstijltraining
Veilige en milieuverantwoorde verkeersdeelname

Deelnemers aan de rijstijltraining worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag en leren praktische vaardigheden aan waarmee het brandstofverbruik vermindert, de uitstoot van CO2 effectief wordt gereduceerd en de verkeersveiligheid toeneemt.

De training op de openbare weg is gebaseerd op de visie, dat automobilisten alleen milieuverantwoord en brandstofbesparend kunnen deelnemen aan het verkeer, als zij beschikken over een anticiperende rijstijl. De focus van de training ligt daarom op optimaal verkeersinzicht en een goed risicobewustzijn.

Rendement
- Schade- en ongevalpreventie
- Verhoogd verkeersinzicht en gevaarherkenning
- CO2- en brandstofreductie
- Professionele en veilige verkeersdeelname
- invulling zorg- en opleidingsplicht 


Rijstijltraining openbare weg
- Rijstijlanalyse & feedback: consequenties rijstijl voor milieu en veiligheid
- Zit- en stuurhouding en kijktechniek
- Anticiperen op onverwachte en risicovolle verkeersomstandigheden
- Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
- Herkennen van schakel- en remmomenten
- Controle bandenspanning, gebruik elektronische apparatuur
- Professionele verkeersdeelname

Examen
Na de praktijktraining doorlopen de medewerkers binnen 1 maand een online examen met daarin de volgende items: verkeersinzicht en gevaarherkenning, verkeersregels en wetgeving, milieuverantwoorde verkeersdeelname. 

Certificering
Indien de cursist met goed gevolg het examen aflegt wordt een certificaat afgegeven.Specificaties training:

Locatie: openbare weg
Duur training: 2,5 / 4 uur
Minimale deelname: 6 pers.
Maximale deelname: onbeperkt
Certificering: ja