Verhoogde rijvaardigheidstraining bedrijfsvoertuigen
Training schade- en ongevalpreventie

Deelnemers aan de bedrijfswagentraining verhogen effectief hun verkeersinzicht, vergroten hun risicobewustzijn en leren vaardigheden en technieken aan waarmee zij schades en ongevallen kunnen voorkomen. De cursisten leren anticiperend, veilig en kostenbesparend deel te nemen aan het verkeer.

Met de gecertificeerde trainingsmethode verbetert uw onderneming de financiële performance, wordt het werkklimaat veiliger en neemt het risico op aansprakelijkheid-en schadeclaims af.

Rendement
Invulling zorg- en opleidingsplicht voor ondernemingen.
Gecertificeerde rapportages t.b.v. eventuele letselclaims.
Schade- en ongevalpreventie.

Theorie
- Actuele informatie verkeerswet- en regelgeving
- Verkeersinzicht en voertuigkennis
- Aansprakelijkheid vs. verantwoordelijkheden van de bestuurder
- Voertuigen met een afwijkend zwaartepunt / lading- en ladingzekering
- Het Nieuwe Rijden: milieuverantwoorde verkeersdeelname
- Beroepshouding, representativiteit en klantgerichtheid
- Risicovolle situaties in de dagelijkse beroepsuitoefening

Praktijk
- Algemene voertuigbeheersing
Veelzijdige oefeningen met bijzondere aandacht voor het (preventieve) belang van een goede stuurhouding en juiste kijktechniek vanuit het perspectief van een bedrijfswagen.

- Rem- en uitwijkoefeningen
Cursisten ervaren hoe een voertuig met een afwijkend zwaartepunt zich gedraagt in rem- en uitwijksituaties. Zij leren risico’s goed in te schatten, zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de remcapaciteit van het voertuig en schades en ongevallen te voorkomen.

- Manoeuvreertraining
Een belangrijk deel van de schades aan bedrijfswagens wordt veroorzaakt door ongevallen op lage snelheid. Cursisten leren risico’s te herkennen, worden zich beter bewust van de consequenties van de eigen rijstijl en manoeuvreertechnieken worden intensief getraind.

- Over- en onderstuurtraining
Cursisten ervaren dat het correctievermogen van het voertuig beïnvloed wordt door het gewicht van het voertuig. Zij leren risico’s goed in te schatten, hier adequaat op te  reageren en leren technieken aan om controleverlies te voorkomen.
Specificaties training:

Locatie: Assen
Duur training: 8 uur
Minimale deelname: 6 pers.
Maximale deelname: 24 pers.
Certificering: Ja