E-learning programma

Interactief
Het Veiligheid en Milieu e-learning programma wordt ondersteund door animatie- en videotrainingen. Hiermee verbeteren de cursisten hun verkeersinzicht en verhogen zij hun risicobewustzijn. Het e-learning programma verhoogt de effectiviteit van eventuele praktijktrainingen.

Veiligheid en Milieu e-learning
Thuis of op kantoor loggen medewerkers met een unieke inlogcode in op het e-learning programma waarin zij examens doorlopen in:
- verkeersinzicht en risicobewustzijn
- verkeerswet- en regelgeving
- milieuverantwoorde verkeersdeelname

Online Rapportage en Advies
De resultaten van de examens en de progressiemetingen van het e-learning programma zijn online in te zien door zowel de cursist als door de werkgever. Bovendien biedt het online e-learning programma de mogelijkheid om brandstofverbruik versus gereden kilometers te koppelen aan de online rapportages. Hiermee krijgen werkgevers een totaaloverzicht van de veiligheidsrisico’s en de verbruikte brandstoffen en kunnen de brandstofbesparende effecten van de online training daadwerkelijk worden gemonitored. Met het e-learning programma vergroten de cursisten hun kennis van de verkeersregels, krijgen zij meer inzicht in risicovolle verkeersomstandigheden en leren zij milieuverantwoord deel te nemen aan het verkeer.

Rendement e-learning programma
- Toename kennis en bewustzijn t.b.v. veilige verkeersdeelname
- Schade- en ongevalpreventie
- Vermindering brandstofverbruik en reductie van de uitstoot van CO2
- Managementinformatie ten aanzien van de opleidingsbehoeften
- Inzicht in veiligheids-, milieu- en aansprakelijkheidsrisico’s
- Naleving van zorg- en opleidingsverplichting door de werkgever