Ondanks dat veiligheid en milieu een steeds belangrijker plaats innemen in de bedrijfsvoering, zijn training en educatie vaak moeilijk inpasbaar binnen ondernemingen waar de nadruk ligt op resultaat en kostenbeheersing. Naast de praktijktrainingen is in dit kader het e-learning programma ontwikkeld: een trainings- en beleidstool waarmee werknemers, met direct resultaat en weinig tijdsverlies, effectief en structureel worden getraind.