Deelnemers aan de training worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag en leren praktische vaardigheden aan waarmee het brandstofverbruik vermindert, en de uitstoot van CO2 effectief wordt gereduceerd.

De training Het Nieuwe Rijden is gebaseerd op de visie dat automobilisten alleen milieuverantwoord en brandstofbesparend kunnen deelnemen aan het verkeer als zij beschikken over een anticiperende rijstijl. De focus van de training ligt daarom op optimaal verkeersinzicht en een goed risicobewustzijn.