Verhoogde rijvaardigheidstraining
Schade- en ongevalpreventie

Cursisten verbeteren hun risicobewustzijn en verkeersinzicht en leren hoe zij schades en ongevallen kunnen voorkomen. Met de gecertificeerde trainingsmethode wordt het werkklimaat veiliger en neemt het risico op aansprakelijkheid-en schadeclaims af.

Rendement
- Schade- en ongevalpreventie
- Verhoogd verkeersinzicht en gevaarherkenning
- CO2- en brandstofreductie
- Verhoogde voertuigbeheersing
- Invulling zorg- en opleidingsplicht

Theorie
- Actuele informatie verkeerswet- en regelgeving
- Verkeersinzicht en voertuigkennis
- Gevaarherkenning, professionele verkeersdeelname 
- Brandstofbesparende rijstijl en milieuverantwoorde verkeersdeelname

Praktijk
- Algemene voertuigbeheersing

Veelzijdige oefeningen met bijzondere aandacht voor het (preventieve) belang van een goede stuurhouding en goed ontwikkelde kijktechniek.

- Rem- en uitwijkoefeningen
Cursisten ervaren wat er met een voertuig gebeurt in rem- en uitwijksituaties en leren zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de remcapaciteit van het voertuig. Zij leren de auto te corrigeren en de controle over het voertuig te behouden of te hernemen.

- Noodstoptraining
Cursisten leren hoe zij moeten reageren als zij onverwacht geconfronteerd worden met een obstakel op de weg. Zij worden zich beter bewust van de mogelijkheden en beperkingen van de auto en leren het Anti Blokkering Systeem in het voertuig zo volledig mogelijk te benutten.

- Over- en onderstuurtraining
Een confrontatie met over- en onderstuursituaties. De cursisten leren de risico’s goed in te schatten en leren technieken aan om controleverlies te voorkomen.
Specificaties training:

Locatie: Assen
Duur training: 8 uur
Minimale deelname: 6 pers.
Maximale deelname: 60 pers.
Certificering: Ja