Op de trainingsbanen van SEC Noord wordt op een vernieuwende en effectieve manier gewerkt aan optimale verkeersveiligheid. Focus van de trainingen is het aanleren van een anticiperende en probleemvoorkomende rijstijl. Risicoperceptie en risicobewustzijn zijn de centrale thema’s in alle trainingsonderdelen.

Het Nieuwe Rijden is geïntegreerd in de trainingen. Cursisten worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag en leren een rijstijl aan waarmee zij minder brandstof verbruiken en de uitstoot van CO2 reduceren.

 

De trainingen worden uitgevoerd onder auspiciën van de Verkeersveiligheid Groep Nederland.>